Danh Mục
 • Siemens
Online
00658161
All days
Who's Online
658161
1
Kết nối với SISTRAIN

Khóa học công nghệ điều khiển SIMATIC S7 với TIA Portal

Khóa học công nghệ điều khiển SIMATIC S7 với TIA Portal – 3 ngày

Mã khóa học: ST-TIA-CT

Kiến thức cần có:

 • Hiểu biết cơ bản về Windows PC
 • Hiểu biết khóa học nâng cao SIMATIC S7 với TIA Portal

Nội dung:
 • Các PLC trong hệ thống tự động
 • Phần mềm lập trình cho SIMATIC S7 trong TIA Portal
 • Các bước thiết kế và mô hình hóa trong điều khiển của biến quá trình
 • Đòi hỏi chất lượng cho vòng lặp điều khiển
 • Cấu trúc điều khiển
 • Thông số điều khiển và thủ tục điều chỉnh
 • Kiểm tra điều khiển
 • Kiểu dữ liệu trong SIMATIC S7
 • Lệnh toán học và chuyển đổi dữ liệu
 • Đọc, xuất và xử lý tín hiệu tương tự
 • Điều khiển PID
 • Cấu hình trạm SIMATIC S7 trong TIA Portal
 • Tích hợp và cấu hình PID trong TIA Portal
 • Cài đặt và cấu hình PID
 • Vận hình PID

Đánh giá:
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 
Thiết bị / Phần mềm được sử dụng:
 • S7-1200/1500 CPU based trainer kit: CPU S7-1200/1500 I/O onboard + I/O simulator panel
 • TIA Portal V15
Thêm 18-06-2019 Tác giả: SISTRAIN
Khóa học công nghệ điều khiển SIMATIC S7 với TIA Portal
Tags:
Bản quyền thuộc về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo SISTRAIN © 2020 - Powered by SERENCO.NET