Danh Mục
 • Siemens
Online
00667538
All days
Who's Online
667538
5
Kết nối với SISTRAIN

Khóa học công nghệ điều khiển với S7

Khóa học công nghệ điều khiển với S7 - 3 ngày

Mã khóa học: ST-S7CT


Kiến thức cần có:

 • Hiểu biết cơ bản về Windows PC
 • Hiểu biết cơ bản về kỹ thuật tự động hóa
 • Hoàn thành khóa học nâng cao SIMATIC S7
 
Nội dung:
 • Bộ điều khiển PLC trong tự động hóa
 • Phần mềm lập trình SMATIC S7
 • Bước thiết kế/ mô hình trong điều khiển của biến quá trình
 • Đòi hỏi chất lượng cho điều khiển vòng kín
 • Cấu trúc điều khiển
 • Thông số điều khiển và thủ tục điều chỉnh
 • Kiểm tra điều khiển
 • Kiểu dữ liệu trong SIMATIC S7
 • Lệnh toán học và chuyển đổi dữ liệu
 • Đọc , xuất và xử lý tín hiệu tương tự
 • Sử dụng hàm FB141 cho điều khiển PID
 • Tích hợp và thông số hóa hàm PID
 • Cài đặt và cấu hình hàm PID
 • Vận hành hàm PID theo quá trình
 
Đánh giá:
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 
Thiết bị / Phần mềm được sử dụng:
 • S7-300 CPU based trainer kit: CPU S7-300, I/O onboard + I/O simulator panel
 • STEP7 Simatic Manager
 
Thêm 08-06-2019 Tác giả: SISTRAIN
Khóa học công nghệ điều khiển với S7
Tags:
Bản quyền thuộc về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo SISTRAIN © 2020 - Powered by SERENCO.NET