Danh Mục
 • Siemens
Online
00658175
All days
Who's Online
658175
2
Kết nối với SISTRAIN

Khóa học lập trình nâng cao với SIMATIC S7 và TIA Portal

Khóa học lập trình nâng cao với SIMATIC S7 và TIA Portal – 3 ngày

Mã khóa học: ST-TIAPRO2

Kiến thức cần có:

 • Hiểu biết cơ bản về Windows PC
 • Hoàn thành khóa học lập trình cơ bản SIMATIC S7 với TIA Portal
 
Nội dung:
 • Tóm tắt lại khóa lập trình cơ bản với TIA Portal
 • Kiểu dữ liệu và khối dữ liệu trong SIMATIC S7
 • Chương trình mẫu với DB trong TIA Portal
 • Chương trình mẫu với lập trình cấu trúc với FCs, FBs và DBs
 • Tập lênh nâng cao và lênh toán học
 • Đọc, xuất và xử lý tín hiệu tương tự
 • Chương trình mẫu cho xử lý tín hiệu tương tự trong TIA Portal
 • Kiểm tra và phân tích lỗi trong TIA Portal
  • Giám sát phần cứng trực tuyến
  • Trạng thái hoạt động của CPU và module
  • Giám sát, điều khiển và gán ngõ vào, ra
 • Bài tập cho tìm lỗi và phân tích lỗi trong TIA Portal
 • Tìm lỗi và loại bỏ lỗi trong TIA Portal
  • Phân tích lỗi phần cứng và bộ đệm chứa lỗi
  • Các hàm bổ sung với PLC
  • So sánh dữ liệu tham chiếu, quản lý khối và cấu trúc lập trình
 • Các khối lỗi trong SIMATIC S7
 • Phân tích lỗi qua Web server
 
Đánh giá:
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 
Thiết bị / Phần mềm được sử dụng:
 • S7-1200/1500 CPU based trainer kit: CPU S7-1200/1500 I/O onboard + I/O simulator panel
 • TIA Portal V15
Thêm 18-06-2019 Tác giả: SISTRAIN
Khóa học lập trình nâng cao với SIMATIC S7 và TIA Portal
Tags:
Bản quyền thuộc về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo SISTRAIN © 2020 - Powered by SERENCO.NET