Danh Mục
 • Siemens
Online
00667529
All days
Who's Online
667529
3
Kết nối với SISTRAIN

Khóa lập trình cơ bản LOGO!

Khóa lập trình cơ bản LOGO!- 3 ngày

Mã khóa học: ST-LOGO!

Kiến thức cần có:

 • Hiểu biết cơ bản về Windows PC
 • Hiểu biết cơ bản về kỹ thuật tự động hóa
 
Nội dung:
 • Thông tin về cách sử dụng LOGO!
 • Bước đầu làm quen với LOGO!
 • Đấu dây và số khối lập trình của LOGO!
 • Lệnh Logic
 • Biểu diễn khối lập trình trong LOGO!
 • Bốn quy tắc vàng cho hoạt động của LOGO!
 • Tổng quan về thanh Menu của LOGO!
 • Ứng dụng hệ thống điều khiển cổng nhà máy
 • Lập trình đầu vào trong LOGO!
 • Thông số của khối lập trình trong LOGO!
 • Chạy chương trình và kiểm tra
 • Gỡ lỗi trong LOGO!
 • Lập trình và gỡ lỗi với phần mềm LOGO! Comfort V8.1
 
Đánh giá:
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 
Thiết bị / Phần mềm được sử dụng:
 • LOGO! 12/24RC + DM8 12/24RC kit
 • LOGO! SoftComfort
Thêm 04-06-2019 Tác giả: SISTRAIN
Khóa lập trình cơ bản LOGO!
Tags:
Bản quyền thuộc về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo SISTRAIN © 2020 - Powered by SERENCO.NET