Danh Mục
 • Siemens
Online
00667553
All days
Who's Online
667553
1
Kết nối với SISTRAIN

Khóa lập trình cơ bản với SIMATIC S7 và phần mềm TIA Portal

Khóa lập trình cơ bản với SIMATIC S7 và phần mềm TIA Portal – 3 ngày

Mã khóa học: ST-TIAPRO1

Kiến thức cần có:

 • Hiểu biết cơ bản về Windows PC
 • Hiểu biết cơ bản về công nghệ tự động hóa
Lưu ý: Khóa học này hướng đến cho người mới bắt đầu học PLC
 
Nội dung:
 • Ứng dụng và cấu hình các dòng SIMATIC S7
 • Hoạt động và chức năng của SIMATIC S7  
 • Tạo một dự án mới với phần mềm TIA Portal
 • Cấu hình trạm Simatic S7 trong TIA Portal
 • Viết chương trình, kiểm tra và lưu trữ khối chương trình trong TIA Portal
 • Định địa chỉ và lập trình trong ngôn ngữ (LAD, FBD)
 • Cấu trúc lập trình và khối lập trình (OB, FB, FC and DB)
 • Tập lênh cơ bản
 • Địa chỉ ký hiệu (địa chỉ tượng trưng)
 • Online, kiểm tra và phân tích lỗi
 • Khai báo biến trong hàm FB, FC
 • Tạo mới chương trình mẫu với khai báo biến và DB
 • Các hàm tiêu chuẩn và hàm hệ thống (IEC timer/ IEC counter)
 • Thông tin mới trong lập trình SIMATIC S7 với TIA Portal
 
Đánh giá:
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 
Thiết bị / Phần mềm được sử dụng:
 • S7-1200/1500 CPU based trainer kit: CPU S7-1200/1500 I/O onboard + I/O simulator panel
 • TIA Portal V15
Thêm 17-06-2019 Tác giả: SISTRAIN
Khóa lập trình cơ bản với SIMATIC S7 và phần mềm TIA Portal
Tags:
Bản quyền thuộc về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo SISTRAIN © 2020 - Powered by SERENCO.NET