Danh Mục
 • Siemens
Online
00667544
All days
Who's Online
667544
1
Kết nối với SISTRAIN

Khóa lập trình PLC cơ bản với STEP 7 Classic

Khóa lập trình PLC cơ bản với STEP 7 Classic - 3 ngày

Mã khóa học: ST-S7PRO1

Kiến thức cần có:

 • Hiểu biết cơ bản về Windows PC
 • Hiểu biết cơ bản về kỹ thuật tự động hóa
 
Nội dung:
 • Tổng quan về SIMATIC S7
 • Ứng dụng thực tế của các dòng SIMATIC S7
 • Cấu hình các dòng PLC SIMATIC S7
 • Nguyên lý cơ bản về công nghệ số và khoa học máy tính
 • Hoạt động và chức năng của SIMATIC S7
 • Tạo một dự án mới với phần mềm SIMATIC Manager
 • Cấu hình một trạm SIMATIC cụ thể
 • Viết chương trình, kiểm tra và lưu trữ các khối lập trình
 • Cấu trúc thư mục và thông tin chung
 • Định địa chỉ và cách lập trình (LAD, FBD và STL)
 • Cấu trúc lập trình và khối lập trình (OB, FB, FC và DB)
 • Lệnh cơ bản / địa chỉ ký hiệu (địa chỉ tượng trưng)
 • Online, kiểm tra và phân tích lỗi
 • Dữ liệu tham chiếu
 • Lưu trữ và tài liệu chương trình.
 
Đánh giá:
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 
Thiết bị / Phần mềm được sử dụng:
 • S7-300 CPU based trainer kit: CPU S7-300, I/O onboard + I/O simulator panel
 • STEP7 Simatic Manager
 
Thêm 08-06-2019 Tác giả: SISTRAIN
Khóa lập trình PLC cơ bản với STEP 7 Classic
Tags:
Bản quyền thuộc về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo SISTRAIN © 2020 - Powered by SERENCO.NET