Danh Mục
 • Siemens
Online
00667553
All days
Who's Online
667553
2
Kết nối với SISTRAIN

Khóa lập trình PLC nâng cao với STEP 7 Classic

Khóa lập trình PLC nâng cao với STEP 7 Classic - 4 ngày

Mã khóa học: ST-S7PRO2

Kiến thức cần có:

 • Hiểu biết cơ bản về Windows PC
 • Hiểu biết cơ bản về kỹ thuật tự động hóa
 
Nội dung:
 • Ôn lại khóa học lập trình cơ bản
 • Kiểu dữ liệu của SIMATIC S7
 • Lệnh toán học và chuyển đổi dữ liệu
 • Đọc và xử lý tín hiệu tương tự
 • Vùng nhớ Data Blocks
 • Tạo chương trình mẫu với DB
 • Khai báo biến trong hàm FB và FC
 • Tạo chương trình mẫu với khai báo biến và DB
 • Hàm tiêu chuẩn và hàm hệ thống
 • Kiểm tra và phân tích lỗi trong phần mềm STEP7
 • Giám sát và điều khiển biến
 • Giám sát trực tuyến phần cứng
 • Trạng thái module / trạng thái hoạt động
 • Điều khiển ngõ vào ra ( thông qua bảng biến và cấu hình phần cứng)
 • Gán giá trị trong chế độ STOP của CPU
 • Bài tập cho gỡ lỗi và phân tích lỗi với STEP7
 • Tìm lỗi và loại bỏ lỗi trong SIMATIC S7
 • Hoạt động và các yếu tố hiển thị trong SIMATIC S7 (S7-300, S7-400)
 • Phân tích lỗi phần cứng và bộ đệm lỗi
 • Các hàm bổ sung trong CPU
 • Dữ liệu tham chiếu, chỉ định khối, cấu trúc chương trình
 • So sánh các khối lâp trình
 • Các khối lỗi
 Đánh giá:
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 
Thiết bị / Phần mềm được sử dụng:
 • S7-300 CPU based trainer kit: CPU S7-300, I/O onboard + I/O simulator panel
 • STEP7 Simatic Manager
 
Thêm 08-06-2019 Tác giả: SISTRAIN
Khóa lập trình PLC nâng cao với STEP 7 Classic
Tags:
Bản quyền thuộc về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo SISTRAIN © 2020 - Powered by SERENCO.NET