Danh Mục
  • Siemens
Online
00861581
All days
Who's Online
861581
6
Kết nối với SISTRAIN

Mô hình Vali SIEMENS

 
Giới thiệu: Mô hình Vali SIEMENS dùng cho mục đích nghiên cứu – học tập, thực
ành lập trình PLC, giao tiếp drive motor, điều khiển vị trí, truyền thông,
giao tiếp giữa
các PLC.
Thiết kế, lập trình cho HMIvà kết hợp với Vali IFM để tạo nên hệ Vali SIEMENS – IFM
với nhiều nội dung thực hành hơn.
 
Vali SIEMENS gồm những nội dung: Xử lí DI DO; Xuất xung PTO; Đọc xung HSC; 
Giao tiếp PLC; 
Xuất dữ liệu MySQL; Webserver; Alarm; HMI.
Các thiết bị chính trên vali: PLC S7-1200; HMI Basic KP700; Switch Module; 
Panel DI/DO, AI/AO; Encoder; Stepper Motor; Driver TB6600.
Thêm 19-03-2021 Tác giả: SISTRAIN
Mô hình Vali SIEMENS
Tags:
Bản quyền thuộc về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo SISTRAIN © 2021 - Powered by SERENCO.NET